Rozwój osobisty to słowa, które weszły do powszechnego języka, posługują się nimi wszyscy, ale nikt właściwie nie wie co oznaczają.  Rozwijamy się zawodowo, rodzinnie, rozwijamy w przyjaźniach i związkach, pracujemy nad swoim rozwojem fizycznym.

  • Pomyśl z czym kojarzy Ci się stwierdzenie rozwój osobisty?
  • Co musiał(a)byś zacząć lub przestać robić, aby móc powiedzieć, że się rozwijasz?

W pracy psychologiczno-coachingowej rozwój osobisty można najtrafniej określić jako fascynującą wędrówkę w głąb siebie.

Fascynującą, bo to praca nad poznawaniem własnego ja. Odkrywanie swoich zasobów, emocji, przekonań, blokad i możliwości. Wędrówkę, bo to podróż, zejście niżej i głębiej. Wyjście poza bezpieczną przestrzeń tego, jakimi się sobie wydajemy, że jesteśmy. Podróż która pozwoli na poznanie siebie na nowo, odkrycie swojej innej strony.

Rozwój osobisty w kontekście pracy psychologiczno-coachingowej prowadzi do polepszenia relacji z ludźmi (zarówno bliskimi sercu, zupełnie nieznajomymi, jak i tymi, których się boimy lub którzy nas onieśmielają). Możemy nauczyć się rozumieć ich inność i odmienne postrzeganie świata, jak też nabyć umiejętności skutecznej komunikacji.

Praca nad rozwojem osobistym prowadzi także do dojrzalszego, bardziej świadomego i radosnego przeżywania codzienności. Podnosi motywację do rozpoczynania kolejnych dni i wiarę w możliwości własnego umysłu i charakteru. Rozwój osobisty często prowadzi także do poszerzenia map swojego myślenia, postrzegania i doświadczania świata. Sama praca rozwojowa to kreatywność i dobra zabawa, ale także rozprawianie się z demonami przeszłości.

Więc… jak bardzo chciał(a)byś coś zmienić?

Zaopatrz się w swój własny rozwojowy pakiet. Program rozwoju osobistego to dziesięć lub piętnaście cyklicznych, cotygodniowych spotkań indywidualnych, układanych w oparciu o techniki coachingowe oraz wiedzę psychologiczną. Wejdź do działu oferta, aby dowiedzieć się więcej o tym, co mogę dla Ciebie zrobić.