miejsce_rozkwitnie_1080x304

Podejście poznawczo-behawioralne to praca nastawiona na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowania (sfera behawioralna). Jego istotą jest docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań.

Ten nurt psychoterapii i coachingu nastawiony jest na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów (co nie znaczy, ze nie sięga się do przeszłości). Jest również jasno określony w czasie – obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji, odbywających się jeden raz w tygodniu lub rzadziej oraz oparty na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

Psychoterapia i coaching poznawczo-behawioralny wzmacniają pacjentów i pomagają im już od pierwszego spotkania.

Dowiedziona skuteczność:

Psychoterapia poznawczo – behawioralna  jest obecnie jednym z najlepiej zbadanych podejść w leczeniu, którego skuteczność została udokumentowana licznymi badaniami klinicznymi. Za granicą algorytmy leczenia zaburzeń zalecają stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej wobec każdej osoby, u której rozpoznano zaburzenie lękowe oraz depresję. Jest także skuteczna w leczeniu problemów osobowościowych oraz schizofrenii. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej pozwala to na powrót do zdrowia i ograniczenie kosztów spowodowanych chorobą (za: NICE – National Institute of Health and Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii).

Główne obszary pomocy w podejściu poznawczo-behawioralnym:

  • Lęk, fobie, napady paniki, natręctwa myślowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
  • Nadmierny stres, zaburzenia stresowe pourazowe i traumy
  • Depresja, zaburzenia nastroju, w tym epizody nawracające, zapobieganie nawrotom, schizofrenia
  • Kryzysy życiowe, sytuacje nagłe, zmiany, decyzje, straty, powikłana żałoba
  • Długotrwałe trudności w relacjach (z bliskimi, dziećmi, ze współpracownikami)
  • Zmiana niepożądanych nawyków (np. dot. jedzenia, używek, relacji, celów itp.) w tym praca nad ich utrzymaniem