Psychoterapia i coaching poznawczo – behawioralny

Podejście poznawczo-behawioralne to praca nastawiona na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowania (sfera behawioralna). Jego istotą jest docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Ten nurt psychoterapii i...