Psychoterapia poznawczo – behawioralna (CBT)

Jest to rodzaj rozmowy na temat tego, jak postrzegamy samych siebie, świat i innych, a także w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia. Terapia poznawczo-behawioralna może pomóc zmienić sposób myślenia („poznawczość”) i zachowania („behawioryzm”), co przyczynia się do poprawy samopoczucia. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”. Nie skupia się przez cały czas na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

Terapia ta okazuje się skuteczna w leczeniu m.in. takich problemów, jak: depresja. lęk napadowy (ataki paniki), uogólnione zaburzenia lękowe, fobie specyficzne (lęk przed pająkami, krwią, zastrzykami, wychodzeniem z domu, przebywaniem na otwartej przestrzeni itp.), bulimia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa), zespół stresu pourazowego (PTSD), schizofrenia, osobowość zależna, histrioniczna, borderline.

Sesje terapeutyczne mogą się odbywać indywidualnie lub w grupach. W terapii korzystamy również z podręczników samopomocy, lektur dodatkowych i filmów. Terapia indywidualna trwa od pięciu do dwudziestu jedno- lub dwutygodniowych spotkań z terapeutą.  W przypadku zaburzeń osobowości pracujemy około rok czasu. Każda sesja trwa zwykle 50 minut. Początkowe sesje (od dwóch do czterech) dają terapeucie możliwość sprawdzenia, czy tego rodzaju terapia jest właściwa dla danego pacjenta, a pacjentowi okazję przekonania się, czy odpowiada mu ta metoda leczenia. Terapeuta zadaje pytania dotyczące przeszłości i historii pacjenta. Mimo iż terapia CBT koncentruje się na ‘tu i teraz’, trzeba cofnąć się do przeszłości, aby zrozumieć jej wpływ na chwilę obecną. Pacjent decyduje, na czym chce się skoncentrować na każdym etapie terapii. Na początku każdego spotkania pacjent i terapeuta ustalają temat sesji.

Podczas sesji, terapeuta pomaga rozłożyć problem na czynniki składowe. W tym celu może on zasugerować prowadzenie dziennika, co pozwala ujawnić specyficzne schematy myślowe i uczuciowe, odczucia fizyczne i działania. Następnie pacjent wspólnie z terapeutą przeanalizują myśli, uczucia i działania pacjenta, aby: dociec, czy są one irracjonalne, lub niepożądane, a także zrozumieć ich wpływ na siebie wzajemnie, oraz na pacjenta. Kolejny etap terapii to zrozumienie, jak zmienić niepożądane myśli i działania. Podczas każdej sesji pacjent i terapeuta omawiają postępy zaszłe od ostatniego spotkania. Jeśli niektóre zadania sprawiają pacjentowi szczególne trudności, lub nie przynoszą pożądanych efektów, terapeuta może zasugerować inne rozwiązania. Tempo i zakres terapii zależą od pacjenta – terapeuta nie zaleci żadnych działań, na które pacjent nie wyrazi zgody. Zaletą terapii CBT jest fakt, iż pacjent może ćwiczyć i rozwijać nabyte umiejętności nawet po zakończeniu cyklu sesji. Zmniejsza się dzięki temu możliwość nawrotu problemów i związanych z nimi objawów.

SKUTECZNOŚĆ TERAPII CBT

Terapia CBT jest jedną z najskuteczniejszych metod w leczeniu zaburzeń, w których głównym problemem są lęki napadowe lub depresja. Jest to najskuteczniejsza kuracja psychologiczna w przypadkach depresji o łagodnym lub średnim natężeniu. Skuteczność terapii CBT w wielu rodzajach depresji jest taka sama, jak przy stosowaniu środków przeciwdepresyjnych [materiał: Royal College of Psychiatrics]

Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna stosuje interwencje oparte na tzw. protokołach. Oznacza to, że psychoterapeuta korzysta z metod, których skuteczność i zasadność jest poddawana badaniom klinicznym. CBT wpisuje się w nurt EBM, czyli evidence based medicine (medycyna oparta na dowodach). Oznacza to korzystanie w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Dowodów takich dostarczają wyniki badań eksperymentalnych oraz badań obserwacyjnych.

__________________________________________________________________________________________________________

Być może okaże się, że nie potrzebujesz psychoterapii. Zapoznaj się z krótkimi formami współpracy.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to jedno lub dwa spotkania mające na celu określenie problemu, udzielenie doraźnej pomocy oraz zaprojektowanie długofalowej strategii przezwyciężenia trudności dla Ciebie lub któregoś z Twoich bliskich. Spotkanie to trwa jedną godzinę zegarową. Konsultacja psychologiczna poprzedza każdą pracę na jaką umawiam się z klientem. Jest to spotkanie, w trakcie którego wstępnie określamy charakter problemów, ustalamy cele spotkań oraz ich warunki współpracy (częstotliwość sesji, przewidywany czas trwania, koszt i miejsce).

Konsultacja psychologiczna on-line 

Ta forma spotkania polega na przeprowadzeniu sesji przez skype lub telefon. Polecana osobom, które z różnych względów nie są w stanie zjawić się w gabinecie osobiście.

Interwencja  kryzysowa

Polega na szybkim zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku u osoby, którą dotknął kryzys lub która przeżyła traumatyczną sytuację. Natychmiastowe spotkanie z psychologiem zapobiega dodatkowej traumatyzacji, pozwala na przeżycie emocji w bezpiecznej przestrzeni i opracowanie planu działania na kolejne dni. Spotkania nie mają ustalonego czasu trwania ze względu na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla klienta. Mogą odbywać się w gabinecie lub w domu klienta, co jest szczególnie ważne w przypadkach występującego silnego lęku. Najczęściej interwencja trwa pomiędzy jedną a czterema godzinami.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest to cykl kilku, czasem kilkunastu spotkań, szczególnie przydatnych w stanach obniżonego nastroju i aktywności, problemach adaptacyjnych oraz w momentach, gdy potrzebujesz dodatkowego wsparcia, np. podczas zmiany miejsca zamieszkania, rozpoczynania nowej pracy lub szkoły, po rozstaniu z partnerem. Pozwalają na spokojne przemyślenie wydarzeń, które Cię spotykają i zebranie sił, aby sobie z nimi rozwojowo poradzić. Stanowią alternatywę dla długotrwałej psychoterapii lub mogą być do niej wprowadzeniem. Spotkania trwają zwykle jedną godzinę zegarową.

Pomoc psychologiczna na osób nieheteroseksualnych lgbtq

Spotkania w tolerancyjnym, przyjaznym, nieheteronormatywnym środowisku. Możliwość przepracowania ważnych dla siebie kwestii w bezpiecznej przestrzeni. Praca odbywa się w podejściu afirmatywnym.