Badania psychologiczne i psychotechniczne

Pracownia jest wyposażona w pełny zestaw rzetelnych narzędzi diagnostycznych, zakupionych w practest.com.pl

Diagnoza psychologiczna z wydaniem opinii dla ZUS, Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • badanie testem inteligencji Wechslera (WAIS-R) lub Testem Matryc Ravena
 • ocena osobowości
 • ocena stanu psychicznego
 • ocena poziomu sprawności funkcji poznawczych
 • diagnoza neuropsychologiczna

 

Diagnoza osobowości, inteligencji, zdolności, na cele doradztwa zawodowego

Znajomość mocnych i słabych stron swojej osobowości jest szczególnie przydatna, gdy przygotowujemy się do wyboru swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastanawiamy się, w czym jesteśmy dobrzy i w jakich sytuacjach sprawdzamy się najlepiej… Ale przede wszystkim, jakie mamy potrzeby i w jaki sposób możemy je zaspokajać.

Podczas sesji wypełnia się zestaw rzetelnych, uznanych w środowisku psychologicznym testów, które następnie obliczam, a później wspólnie je interpretujemy i omawiamy. Często taka, pozornie zwyczajna sesja, staje się odkrywczą podróżą w głąb siebie. Proces diagnozy obejmuje dwa spotkania. Podczas pierwszego z nich spotykamy się na badanie narzędziami kwestionariuszowymi, na drugim przekazuję opracowane wyniki i szczegółowo je omawiamy. Czas badania wynosi od jednej do dwóch godzin, a czas omówienia wyników to jedna godzina zegarowa. Diagnozy nigdy nie przeprowadzamy korespondencyjnie, ani wirtualnie, nie otrzymuje się także narzędzi do wypożyczenia do domu.

Badania psychotechniczne (psychotesty) – WADOWICE

 • Kierowców pojazdów służbowych i osób pracujących na stanowisku kierowcy (kat. B)
 • Kierowców aut do 3,5 tony
 • Operatorów wózków widłowych, suwnic, ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
 • Osób pracujących na wysokości
 • Osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • Kierowców i pilotów rajdowych
 • Kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) oraz kandydatów na kierowców
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Instruktorów i egzaminatorów (również kandydatów na to stanowisko)
 • Kierowców ze skierowaniem od lekarza, który orzekł istnienie przeciwskazań do kierowania pojazdami
 • Kierowców skierowanych przez Starostwo w związku z:

□  przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych

□  prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej

□  spowodowaniem wypadku drogowego

Badanie trwa około 1 godziny. W niektórych przypadkach trwa krócej, a w niektórych dłużej – zależy to m.in. od indywidualnych cech osoby badanej, jej tempa pracy, a także zakresu badanych sprawności. Niemniej jednak każda osoba badana wychodzi z niego po maksymalnie 1,5 godziny. Badanie ZAWSZE przeprowadzane jest INDYWIDUALNIE. Oznacza to, że podczas badania w pomieszczeniu przebywa jedynie osoba badana oraz uprawniony psycholog-diagnosta. Wierzymy, że komfortowe warunki pomagają naszym klientom w bezstresowym i spokojnym przejściu przez cały proces diagnostyczny. Bezwzględnie przestrzegamy rygorów zachowywania tajemnicy zawodowej, gwarantującym tym samym pełną dyskrecję i profesjonalizm świadczonych usług.