Oferta

TIF_73122 W ramach swojej pracy oferuję Państwu następujące rodzaje wsparcia:

Nasze spotkania mogą odbywać się w gabinecie w Krakowie (ul. Rydla 24/2) lub w Wadowicach (Jaroszowice 6). Poradnictwo indywidualne trwa 50 minut zegarowych, a jego koszt to 100 zł.

Badania psychotechniczne dla kierowców i operatorów odbywają się obecnie jedynie w Wadowicach.

Badania psychotechniczne kierowców kat. C, D, E, egzaminatorów oraz instruktorów (a także kandydatów), osób ze skierowaniem z Policji lub ze Starostwa po odebraniu prawa jazdy za alkohol lub punkty karne kosztują ustawowo 150 zł. Badania psychotechniczne dla osób pracujących w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, m.in. operatorów wózków widłowych, ciężkich sprzętów budowlanych, pracowników wysokościowych, a także osób prowadzących pojazdy kat. B do celów służbowych kosztują 60 zł. Konsultacja w zakresie jednej sprawności (np. tylko widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie) kosztuje 30 zł.