Kim jestem

Nazywam się Natalia Harasimowicz.

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Posiadam akredytację coachingową ACC ICF orazszkolenie trenerskie. Obecnie odbywam czteroletnie, całościowe szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej dążąc do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPPB i EACBT. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Posiadam uprawnienia do wydawania opinii i orzeczeń psychologicznych w psychologii transportu oraz w medycynie pracy (nr 147/2015 w rejestrze psychologów transportu prowadzonym przez marszałka województwa dolnośląskiego). Jestem także psychologiem upoważnionym do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (nr 134/2016 w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie).

Moje główne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wspierania człowieka w poznawaniu siebie, a przez to zmianie jego funkcjonowania i myślenia na jak najbardziej adaptacyjne, twórcze i satysfakcjonujące. W swojej pracy łączę doświadczenia wyniesione z pracy w środowisku biznesowym oraz w ośrodkach rozwoju osobistego i terapii.

W mojej pracy szczególnie miejsce zajmuje obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, praca z innością i stygmatyzacją oraz twórcze poszukiwanie zasobów w odmienności.

Przyjmuję pacjentów cierpiących z powodu lęku, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, chcących osiągnąć cele (schudnąć, zmienić pracę, podjąć decyzję itp.). Zapraszam do siebie osoby nieheteronormatywne.

Prywatnie robię zdjęcia i uprawiam sport. Mam dwa koty.

Jak wygląda współpraca ze mną?

Jako psycholog oferuję Ci wsparcie polegające na rozmowie. Jej celem jest uzyskanie przez Ciebie trwałej poprawy funkcjonowania w różnych sferach życia, a także pogłębienie wiedzy na temat siebie, swoich emocji i potrzeb. Jako coach pomagam Ci odkryć właściwą drogę do Twojego celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, a także technik i narzędzi terapeutycznych, psychologicznych i szkoleniowych. Nasza praca oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pamiętaj, że nie wypisuję recept i nie badam Twojego ciała. Jeśli nie mogę pomóc, bo dany problem wymaga innej formy leczenia, mówię o tym i wspólnie rozważamy spotkanie z innym specjalistą. W praktyce spotykamy się raz w tygodniu, na jedną godzinę zegarową. Zanim rozpoczniemy pracę, spotykamy się na konsultacji i wspólnie ustalamy cele i ilość spotkań.

Więcej o mnie: