Cennik

20151130050632_cashregister1

SESJE INDYWIDUALNE

130 zł – godzinna sesja psychoterapii, coachingu lub poradnictwa psychologicznego

 • sesja trwa 50 – 55 minut, pomiędzy sesjami klient/ka może skorzystać z jednej, bezpłatnej porady za pośrednictwem maila lub telefonu

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA Z WYDANIEM OPINII

250 zł – badanie trwa około 2,5 – 3 godzin zegarowych (2 lub 3 sesje w ciągu jednego lub dwóch tygodni)

 • ocena wskazań psychologicznych dla osób zdecydowanych na przeprowadzenie operacji plastycznej
 • badanie psychologiczne w celu wydania orzeczenia o istnieniu lub braku istnienia przeciwwskazań do ubiegania się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni
 • diagnoza na potrzeby ZUS
 • diagnoza na potrzeby szkoły (dot. potrzeby kształcenia indywidualnego)
 • diagnoza dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
 • badanie ilorazu inteligencji testem WAIS-R

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE (Wadowice)

100 zł – konsultacja psychologiczna dla:

 • Kierowców pojazdów służbowych i osób pracujących na stanowisku kierowcy kat. B (w tym widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie)
 • Osób wykonujących zawody i sporty ekstremalne (m.in. ratownicy, strażacy, saperzy, ratownicy GOPR, kierowcy i piloci rajdowi)
 • Operatorów wózków widłowych, suwnic, ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
 • Osób pracujących na wysokości
 • oraz innych osób wykonujących czynności lub zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

150 zł – badanie kwalifikowanych pracowników ochrony

150* zł – badanie kierowców zawodowych, a także ze skierowaniem z policji lub Starostwa:

 • Kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) oraz kandydatów na kierowców
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Konwojentów przewożących wartości pieniężne
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy (również kandydatów na to stanowisko)
 • Kierowców ze skierowaniem od lekarza, który orzekł istnienie przeciwskazań do kierowania pojazdami
 • Kierowców skierowanych przez Starostwo w związku z: przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych, prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, spowodowaniem wypadku drogowego

*jest to cena urzędowa,  ustalona zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

30zł – konsultacja pojedynczej sprawności

 • widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie
 • badanie zmysłu równowagi
 • badanie podatności na stres, badanie poziomu lęku i inne