Doświadczenie zawodowe

Od ponad sześciu lat pracuję jako psycholożka, pedagożka, trenerka umiejętności miękkich i coach.

Obecnie jestem właścicielką Małopolskiej Pracowni Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii, gdzie prowadzę psychoterapię oraz badania psychotechniczne. Współpracuję także jako psycholog – diagnosta z jedną z największych placówek medycyny pracy w województwie małopolskim – Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie oraz jak psycholog z ośrodkiem Neuro-Centrum w Wadowicach.

Moje doświadczenie obejmuje na dzień dzisiejszy kilka tysięcy godzin spotkań z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychologiczno-pedagogicznego oraz coachingu. Przeprowadziłam ponad pięć tysięcy diagnoz psychologicznych, głównie w obszarze osobowości oraz inteligencji.

Zrealizowałam kilkaset godzin szkoleń, głównie z zakresu integracji grupowej, komunikacji, pracy z emocjami, kontroli stresu, motywacji, technik sprzedaży, autoprezentacji, podstaw coachingu i kreatywnego myślenia; z rekrutacji i selekcji pracowników, budowania ścieżek kariery, a także kompleksowe treningi umiejętności społecznych. Prowadziłam także grupy rozwojowe.

Do tej pory współpracowałam z następującymi podmiotami:

 • Przychodnią Maszachaba w Krakowie
 • Przychodnią Psychologiczno – Logopedyczną TWK w Krakowie
 • Lekarską Przychodnią Specjalistyczną NZOZ przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny (oddział we Wrocławiu)
 • Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o.o.
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej NeuroCentrum
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Medycyna
 • Centrum Medycznym WARMUZ
 • Instytutem Psychoedukacji i Rozwoju Integralnegocanstockphoto0226814
 • Grupą Active Change
 • Towarzystwem Ubezpieczeniowym AEGON
 • Stowarzyszeniem WIOSNA
 • Radą Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Leaderway sp. z o.o.
 • Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki
 • Akademią Pełni Życia
 • Fundacją Punkt Widzenia
 • Fundacją Codzienność
 • Agencją PR Juicy Marketing
 • Gamma sp. z o.o.
 • ID Consulting sp. z.o.o.
 • PGD Management
 • firmą Blue Vision sp. z o.o.
 • Butterfly Consulting sp. z o.o.
 • Szkołą Policealną GoWork
 • Niepubliczną Szkołą Podstawową nr 1 w Krakowie
 • Centrum Doradztwa i Szkoleń EXPERT
 • Pracownią Psychologiczną PROGRESS

 

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE:

Obecnie diagnozuję i prowadzę psychoterapię w Centrum Medycznym Maszaba, Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie, a także  NeuroCentrum w Wadowicach. Pacjentów wymagających diagnozy klinicznej przyjmuję także w Poradni Psychologicznej TWK w Krakowie.

Wcześniej w ramach pracy w Specjalistycznej Przychodni Zdrowia Psychicznego TRR prowadziłam sesje psychoterapii i udzielałam poradnictwa psychologicznego, realizowałam także programy szkoleniowe (m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz wsparcia psychologicznego), a także współprowadziłam grupę wsparcia dla osób transseksualnych.

DOŚWIADCZENIE EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE:

W latach 2014-2015 zarządzałam działem szkoleń w firmie szkoleniowej. Kierowałam zespołem trenerów i trenerek realizujących zajęcia rozwojowe na terenie całej Polski, nadzorowałam prowadzenie badań i sporządzanie diagnoz psychologicznych oraz procesy z zakresu miękkiego HR (m.in. rekrutacja i selekcja, onboarding oraz outplacement pracowników).

W latach 2011-2014 objęłam kompleksową opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów ze szkół podstawowych w Juchowie, Łubowie i Włodzicach Wielkich; gimnazjów w Szczecinku i Brzegu; techników w Białogardzie i Karlinie oraz przedszkoli w Poznaniu i Włodzicach Wielkich. Przez rok współpracowałam także z Młodzieżowym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Namysłowie.

W tamtych latach prowadziłam również rozwojowe programy coachingowe dla kadry nauczycielskiej z następujących placówek: szkoły podstawowej w Bornym Sulinowie, Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, technikum w Brzegu, szkół podstawowych w Juchowie i Łubowie, technikum w Opolu oraz Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Namysłowie.

Prowadziłam także kompleksową aktywizację zawodową – poradnictwo psychologiczne, szkolenia miękkie oraz coaching – dla osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie we współpracy z PUP i OPS w Lewinie Brzeskim, Częstochowie, Dzierżoniowie oraz Tarnowie.

Zajmowałam się również rozwijaniem kompetencji przywódczych dla liderów organizacji pozarządowych z terenu województw dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego.